Studieburo TAKTIEL specialiseert zich in structureel advies en stabiliteitsstudies op maat, dit voor zowel verbouwing als nieuwbouw, grote als kleine projecten.

TAKTIEL richt zich als studiebureau stabiliteit tot verschillende partners in de bouwwereld zoals opdrachtgevers, ontwerpers, bouwondernemingen, projectontwikkelaars. In nauw onderling overleg worden structurele oplossingen gezocht die passen binnen het concept, het budget en de planning.

Het zoeken naar structurele oplossingen die de architectuur ten volle ondersteunen en versterken is voor het TAKTIEL team van cruciaal belang. Zo worden architectuur en structuur niet los van elkaar behandeld, maar door intens overleg met de ontwerper verenigd tot één samenwerkend geheel.

TAKTIEL streeft als ingenieursbureau ernaar de verschillende visies van de leden van het bouwteam te vertalen in overzichtelijke uitvoeringsplannen en heldere details die nauwgezet gevolgd kunnen worden bij uitvoering.

BIM projecten

In 2016 werden de eerste 3D REVIT STRUCTURE projecten succesvol afgeleverd. Hierbij wordt de structuur van het gebouw volledig in 3D uitgetekend volgens het Building Information Modeling principe.. Hierdoor krijgen architecten/bouwheren/aannemers een duidelijk zicht op de structuur van het gebouw en worden conflicten tijdig vastgesteld. Vervolgens worden uitvoeringsplannen en meetstaten succesvol gegenereerd. In 2017 meer van dat!

TAKTIEL verwelkomt Nick!